Tuesday, 11 September 2012

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမွု့အတြက္နည္းလမ္း(၁၂)ခ်က္


ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ခ်င္းအတြက္နည္းလမ္း (12 )ခ်က္
( ၁) စိတ္ေကာင္းထာခ်င္း
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွု့သူတိုင္းဟာ ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့စိတ္ကိုအေျခခံေနတာပါ။ ခ်မ္းသာခ်င္စိပ္ရွိသူဟာခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ဖို့အာရံုစိုက္ရမွာေသခ်ာေနပါတယ္။ ခ်မ္းသာဖို့အာရံုစိုက္လိုက္တဲ့အခါမွာတျခားအာရံုေတြဆီကိုလြင့္ပ်ံ့မသြားေအာင္ထိန္းခ်ုဳပ္လုပ္ကိုင္ရပါတယ္လူသားေတြရဲ့ထူးျခားတဲ့စြမ္းရည္ဟာ

စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အဓိကအေရးၾကီးတာကစိတ္ေနသေဘာထားျဖစ္ပါတယ္အဲ့ဒါကလူးသားတစ္ေယာက္ရဲ့လက္ရွိ

ဘ၀ေပးအေျခေနမွာေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္တြန္းပို့္နိဳင္မည့္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနပါတယ္။

(၂ )ခနၵာကိုယ္ၾကံ့ခိုင္ေရး

ခနၵာကိုယ္က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရးအတြက္အာဟာရျဖစ္ေစနိဳင္တဲ့အစားအစာကိုလိုအပ္သလို လိုအပ္တဲ့အတိုင္းအတာတစ္ခု့ထိစားသံုးရပါမယ္။

ဒါမွသာက်န္းမာႀကံ ့ခိုင္စြာနဲ ့ရ ည္မွန္းခ်က္ေအာင္ၿမင္တဲ့ အထိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။

(၃)ေပါင္းသင္္းဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပၿခင္း

လူတိုင္းနဲ့ဆက္ဆံေပါင္းသင္းတဲ့ အခါမွာအဆင္ေၿပေၿပဆက္ဆံႏိုင္တဲ့သူေတြဟာေအာင္ၿမင္ေနႀကသူေတြၿဖစ္ပါတယ္။ဒါေႀကာင့္မိမိ

လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္ဖို့ရန္အဆင္ေၿပေၿပဆက္ဆံမွၿဖစ္မွာပါ။

(၄)စိုးရိမ္စိတ္ကင္းမဲ့ ၿခင္း

ခ်မ္းသာတဲ့သူဟာလံုး၀စိုးရိမ္ေသာကမရိွရပါဘူးတကယ္လို့စိုးရိမ္ၿခင္းၿဖစ္ေပၚလာရင္လညး္ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့အေၿခခံအေႀကာင္းတရားကို

ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ဖ်က္ပစ္ရမွာပါ။

စိုးရိမ္ေသာကအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့.....

၁။ဆင္းရဲမွာကိုိစိုးရိမ္ၿခင္း

၂။သူမ်ားအၿပစ္ေၿဟမွာကိုစိုးရိမ္ၿခင္း

၃။မက်န္းမာၿဖစ္မွာကိုစိုးရိမ္ၿခင္း

၄။သူမ်ားမုန္းမွာစိုးရိမ္ၿခင္း

၅။လြတ္လပ္မႈမရရိွမွာစိုးရိမ္ၿခင္း

၆။အုိမင္းေသာအရြယ္ကိုေရာက္ေတာ့မွာစိုးရိမ္ၿခင္း

၇။ေသဆံုးရမွာကိုစုိးရိမ္ၿခင္း

ဆိုတဲ့စိုးရိမ္ေသာက (၇)ခ်က္ရိွတယ္။အဲဒီစိုးရိမ္စိတ္ေတြၿဖစ္ေပၚေနသူဟာခ်မ္းသာႀကြယ္၀မႈကိုမရရိွႏိုင္ပါ။

ဘာၿဖစ္လို့လဲဆိုေတ့ာခ်မ္းသာႀကြယ္၀ၿခင္းဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ကကိုယ္ေရာစိတ္ပါခ်မ္းသာမႈကိုဆိုလိုပါတယ္။စိုးရိမ္စိတ္ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့သူ

ဟာဘယ္နည္းနဲ့မွစိတ္ခ်မ္းသာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေႀကာင့္စုိးရိမ္စိတ္လံုး၀ကင္းမဲ့ေအာင္ေဖ်ာက္ပစ္ရပါမယ္။

(၅)ေအာင္ၿမင္ေတာ့မယ္အလားအလာတြက္ေမွ်ာ္မွန္းၿခင္း

လူတိုင္းအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္ႀကည္ႏူးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႀကတယ္။ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာၿဖစ္ေပၚလာမယ့္ေအာင္ၿမင္မႈေတြအတြက္ႀကိဳတင္ၿဖစ္ရၿခင္း

ေလာက္ေကာငး္တာမရိွပါဘူး။ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကပ်က္စီးဆံုးရႈံးခ့ဲံရတာေတြကိုတသသၿဖစ္ေနတာလံုး၀အက်ိဳးမရိွပါဘူး။

(၆)ယံုႀကည္ခ်က္၏အတိုင္းအတာ

ယံုႀကည္ခ်က္ဆိုတာဟာအသိစိတ္နဲ့အသိဥာဏ္ကိုေပါင္းစပ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။စိတ္ကူးဥာဏ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္တဲ့

အတိုင္းအတာလည္းၿဖစ္ေနတယ္။ယံုႀကည္ခ်က္ကိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ့တြဲဖက္လိုက္တာအခါမွာခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း

အသိဥာဏ္တစ္ခုနဲ့ဆက္သြယ္မိပါလိ္မ့္မယ္။အဲဒီအသိဥာဏ္ဟာလူေတြအတြက္ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ေစမယ့္အက်ိဳးတရားၿဖစ္လာလိ္မ့္မယ္။

ဒါဟာယံုႀကည္ခ်က္ရဲ့ အက်ိဳးၿပဳအတိုင္းအတာတစ္ရပ္ၿဖစ္ပါတယ္။

(၇)ေစတနာအက်ိဳးေပး

ခ်မ္းသာႀကြယ္၀သူဟာတစ္ၿခားခ်ိဳ့ငဲ့ႏြမ္းပါးေနႀကသူေတြအေပၚမွာေစတနာထားတတ္ဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ကိုယ့္လိုပဲခ်မး္သာႀကြယ္၀ေစခ်င္တဲ့

ေစသနာသဒၶါေတြဟာကို္ယ့္ကိုၿပန္ၿပီးအက်ိဳးေပးမွာမလြဲပါဘူး။“ေစတနာေကာင္းရင္ ကံေကာင္းမယ္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္းပါပဲ။

တကယ္လုိ့သာ ကို္ယ့္ခ်မ္းသာႀကြယ္၀မႈကိုတစ္ၿခားသူေတြအေပၚမွာအက်ိဳးရိွေအာင္မလုပ္ဘဲေနခဲ့ရင္ေတာ့အဲဒီႀကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈဟာ

အက်ိဳးမဲ့ ၿဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

(၈)လုပ္အားကိုခ်စ္ၿမတ္ႏိုးမႈ

မိမိလုပ္ငန္းမွာစိတ္ေရာခႏၶာပါအားႀကိဳးမာန္တက္လုပ္ေနသူဟာစိတ္ခ်မ္းသာေနပါတယ္။အလုပ္ထဲမွာႏွစ္ၿမွဳပ္လုပ္ကိုင္တာဟာ

သူ့ ဆႏၵ ကိုထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၿခင္းပါပဲ။လုပ္အားကို္ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးတဲ့အတြက္တိုးတတ္ေအာင္ၿမင္မႈကို

ရရိွၿပီးေက်နပ္အားရမႈကိုခံစားစံစားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

(၉)အရာရာကိုပြင့္လင္းပါ

ဟန္ေဆာင္မႈကင္းတဲ့ပြင့္လင္းတ့ဲသူေတြအတြက္အရာရာဟာႀကည္လင္ေနပါတယ္ဒါမွသာခ်မ္းသာႀကြယ္၀ႏိုင္တဲ့ေနရာကိုအၿမင္ရွင္း

ရွင္းနဲ ့မလြဲမေသြေရာက္ႏို္င္မွာပါ။

(၁၀)မိမိကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္းၿခင္း

ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ခ်င္သူဟာမိမိစိတ္ကိုထိ္န္းသိမ္းႏိုင္ဖိ့ုအေရးႀကီးပါတယ္။အဲဒီလိုထိန္းသိမ္းႏိုင္မွသာကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ပန္းတိုင္ကိုမုခ်

ေရာက္မွာပါ။ေနာက္ၿပီးေအာင္ၿမင္မႈလမ္းစေပၚကိုေလွ်ာက္ေနခ်ိန္မွာေမာက္ေမာက္မာမာမေၿဟဆိုမိဖို့အေရးအႀကီးဆံုးၿဖစ္ပါတယ္။

တတ္ႏိုင္သမွ်ကို္ယ္စိတ္ႏွလံုးကိုထိန္းသိမ္းရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

(၁၁)သူတစ္ပါးအေပၚနားလည္ႏိုင္ရန္အတိုင္းအတာ

သူတစ္ပါးရဲ့ အမူအက်င့္စရုိက္ေတြကိုသေဘာေပါက္နားလည္ထားရပါမယ္။လူေတြဟာပဓာနက်တဲ့အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာမူတည္ၿပီး

ၿပဳမူေဆာင္ရြက္ႀကပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့.......

“ေမတၱာရဲ ့ခံစားမႈ၊ ဖုိမ ခံစားမႈ၊ ႀကြယ္၀ခ်မ္းသာၿခင္းကိုပိုင္ဆိုင္လိုမႈ၊ ဆႏၵထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္လိုမႈ၊စိတ္နဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

လြတ္လပ္လိုမႈ ၊ စိတ္နဲ့ရုပ္ပိုငး္ဆိုင္ရာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚလိုမႈ၊ ေသလြန္ၿပီးထိေနာက္ပိုင္းမွာဘ၀ကိုအဆက္မၿပတ္တည္ရိွလိုမႈ၊ေဒါသခံစား

မႈႏွင့္ ေႀကာက္စိတ္ခံစားမႈ” ......တု့ိၿဖစ္ပါတယ္။ပဓာနအက်ဆံုးေသာသေဘာတရားကေတာ့ကို္ယ့္ကုိယ္ကိုအရင္ဆံုးနားလည္ထားရ

ပါမယ္။ဒါမွသာ သူမ်ားေတြအေပၚမွာနားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

(၁၂)စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈ

ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ၿခငး္(၁၂)ခ်က္ထဲမွာအဓိကက်တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈပဲၿဖစ္ပါတယ္။ေငြေႀကးပို္င္ဆိုင္မႈဟာ

စီးပြားေရးလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတယ္လုိ့ကြက္ကြက္ကေလးေၿဟလို့မရပါဘူး။အက်ိဳးရိွတဲ့လုပ္ကို္င္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းရိွေနမွသာလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့

စီးပြားေရးၿဖစ္တည္ေနမွာပါ။အဲဒီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာခ်မ္းသာႀကြယ္၀မႈမပါပဲနဲ့လည္းလူေတြအတြက္အက်ိဳးစီးပြားကိုေဖာ္ေဆာင္

ႏိုင္ပါလိမ့္ မယ္။

မူ၇င္း.....စိတ္ကူးေပ်ာ္၇ာ....။

No comments:

Post a Comment